Data rozpoczęcia: 2013-11-14 Data zakończenia:2013-11-22

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 wg następujących wytycznych:

Zgodnie z art. 62.ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z póz. zm.) – należy przeprowadzić okresową kontrolę obiektu budowlanego polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w związku z art. 62 ust. 1 pkt 3

– z terminem wykonania do 30 listopada 2013 r.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 22.11.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306) pok. 130, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Załącznik nr 1

 

Przeglądy stanu technicznego:

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Świdnicka 57

 1. Budynek hali produkcyjnej o pow. użytkowej 4.299,2 m² + budynek rozdzielni pary 85,9 m².

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

 1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m²,
 2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m².

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m².

Świdnica, ul. Towarowa 30

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09 m².

 

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m²

 

Wałbrzych, ul. Południowa 3

 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 1.619,10 m² .

Przeglądy instalacji gazowych:

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

 1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m²,
 2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m².

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m².

Świdnica, ul. Towarowa 30

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09 m².

 

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m²

 

 

 

Przeglądy kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne):

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Świdnicka 57

 1. Budynek hali produkcyjnej o pow. użytkowej 4.299,2 m² + budynek rozdzielni pary 85,9 m².

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

 1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m²,
 2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m².

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m².

Świdnica, ul. Towarowa 30

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09 m².

 

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

 

 • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m²

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.