Data rozpoczęcia: 2014-05-12 Data zakończenia:2014-05-16

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 wg następujących wytycznych:

Zgodnie z art. 62.ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z póz. zm.) – należy przeprowadzić okresową kontrolę obiektu budowlanego polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w związku z art. 62 ust. 1 pkt 3

– z terminem wykonania do31maja 2014 r.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 16.05.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306) , bądź przesłać drogą elektroniczną na adres henryk.pietron@ipdevelopment.pl

Załącznik nr 1

Przeglądy stanu technicznego:

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Świdnicka 57

1. Budynek hali produkcyjnej o pow. użytkowej 4.299,2 m² + budynek rozdzielni pary 85,9 m2.

2. Budynek administracyjny o pow. użytkowej 254m2

3. Budynek socjalny o powierzchni użytkowej 585,8m2

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m2,

2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m2.

3. Magazyn bunkier nr inw.104-75

4. Magazyn bunkier nr inw. 104-80

5. Budynek magazynu głównego nr inw. 104-24

6. Budynek straży +biura nr inw.109-22

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m2.

Świdnica, ul. Towarowa 30

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09 m2.

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m2

Wałbrzych, ul. Południowa 3

1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 1.619,10m2 .

ŻARÓW

Żarów, ulica Zamkowa 1

Przeglądy instalacji gazowych:

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m2,

2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m2.

3. Budynek magazynu głównego nr inw. 104-24

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m2.

Świdnica, ul. Towarowa 30

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09m2.

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m²

Przeglądy kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne):

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Świdnicka 57

1. Budynek hali produkcyjnej o pow. użytkowej 4.299,2 m² + budynek rozdzielni pary 85,9 m².

2. Budynek administracyjny o pow. użytkowej 254m2

3. Budynek socjalny o powierzchni użytkowej 585,8m2

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

1. Budynek socjalny 105-71 o pow. użytkowej 1.430,00m²,

2. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użytkowej 7.753,00m²

3. Budynek straży +biura nr inw.109-22

4. Magazyn bunkier nr inw.104-75

5. Magazyn bunkier nr inw. 104-80

6. Budynek magazynu głównego nr inw. 104-24

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66m².

Świdnica, ul. Towarowa 30

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 5.191,09 m².

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

  • 1. Hala produkcyjna o pow. użytkowej 2.890,00 m²
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.