Data rozpoczęcia: 2012-07-24 Data zakończenia:2012-07-30

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji 2 (dwóch) rzędów naświetli bocznych położonych na 1 (jednej) ze ścian hali oraz uszczelnienie ubytków widocznych na złączach płyt tworzących daną ścianę, dla hali położonej przy ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach, będącej nasza własnością.

Charakterystyka obiektu:

Odcinek

Długość (m)

1 Długość ściany bocznej hali

72

2 Długość 1 płyty, z której zbudowana jest ściana hali

6

3 Wysokość 1 płyty, z której zbudowana jest ściana hali

1,20

4 Wysokość całego naświetla (włącznie z ramą)

1,20

5 Wysokość przeszklenia w naświetlu

1,10

6 Szacowana długość wszystkich złączy pomiędzy płytami tworzącymi ścianę

ok. 190,80

 1. Zakres prac:
  1. Rozważamy możliwość modernizacji naświetli w dwóch wariantach:

i. Całkowita wymiana naświetli, tj. wymiana ram i przeszklenia (szkło lub płyty poliwęglanowe) na nowe wraz z robotami uzupełniającymi (m.in. rozbiórka, obróbka parapetów, utylizacja zdemontowanych materiałów);

ii. Częściowa wymiana naświetli, tj. modernizacja istniejących ram oraz wstawienie nowego przeszklenia (szkło lub płyty poliwęglanowe) wraz z robotami uzupełniającymi (m.in. rozbiórka, obróbka parapetów, utylizacja zdemontowanych materiałów);

  1. Uszczelnienie złączy płyt tworzących ścianę hali –w zestawieniu podana jest szacowana długość wszystkich złączy. Ubytki w istniejących złączach szacujemy na ok. 30 %.

Uprzejmie informujemy, iż dostęp do ok. 90 % długości naświetli zapewniony jest poprzez dach przylegającego do hali budynku, natomiast do ok. 10 % dostęp zapewniony jest bezpośrednio z ziemi.

W celu przybliżenia Państwu zakresu prac w załączeniu prezentujemy dokumentację zdjęciową obrazującą istniejące naświetla, całą ścianę, jak również ubytki w złączach pomiędzy płytami. Niemniej jednak przed złożeniem oferty prosimy o dokonanie wizji lokalnej ściany. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wizji.

 1. Składnia ofert:

Zachęcamy Państwa do sporządzenia ofert dla obydwu wariantów, o których mowa w pkt. 1 lit. a. niniejszego zapytania. Uprzejmie prosimy, aby w ofercie, poza kosztorysem oraz oświadczeniem o dokonaniu wizji lokalnej, znalazły się również następujące informacje dotyczące:

  1. Terminu wykonania prac – dla każdego z dwóch wariantów;
  2. Okresu gwarancji na wykonane prace – dla każdego z dwóch wariantów;
  3. Proponowanych przez Państwa form płatności dla każdego z dwóch wariantów;

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 30.07.2012 r. do godz. 9.00 w siedzibie naszej Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, bądź przesłać droga e-mailową na adres:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl.

  Załączniki
 

Zdjęcie0590.jpg

 

 

Zdjęcie0591.jpg

 

 

Zdjęcie0594.jpg

 

 

Zdjęcie0595.jpg

 

 

Zdjęcie0597.jpg

 

 

Zdjęcie0598.jpg

 

 

Zdjęcie0599.jpg

 

 

Zdjęcie0600.jpg

 

 

Zdjęcie0601.jpg

 

 

Zdjęcie0602.jpg

 

 

Zdjęcie0603.jpg

 

 

Zdjęcie0604.jpg

 

 

Zdjęcie0605.jpg

 

 

Zdjęcie0606.jpg

 

 

Zdjęcie0607.jpg

 

 

Zdjęcie0608.jpg