Data rozpoczęcia: 2013-07-26 Data zakończenia:2013-07-31
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty, na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia terenu przy hali produkcyjno – magazynowej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, dla potrzeb najemcy (miejsce zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną). Zadanie będzie polegało na częściowym utwardzeniu terenu zielonego: I. WERSJ 1 a) Korytowaniu terenu przy wjeździe do hali produkcyjno – magazynowej (Załącznik nr 1), b) Wykonaniu utwardzenia omawianego terenu zgodnie z Załącznikiem nr 2: – wersja 1 – utwardzenie płyta betonowa c) Położenie nowego krawężnika oraz odtworzenie istniejącego. II. WERSJA 2 a) Korytowaniu terenu przy wjeździe do hali produkcyjno – magazynowej (Załącznik nr 1), b) Wykonaniu utwardzenia omawianego terenu zgodnie z Załącznikiem nr 2: – wersja 2 – utwardzenie kostka betonowa c) Położenie nowego krawężnika oraz odtworzenie istniejącego. Do utwardzenia jest około 22 m2 (oferent powinien sprawdzić powierzchnię samodzielnie) Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy jest termin wykonania tj. do 15.08.2013 r. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się. Na miejscu w godzinach od 8.00 do 13.30 dostępny jest Pan Jerzy Andruszko nr tel. 605 615 503. W ofercie należy podać w rozbiciu na poszczególne wersje (jak wyżej). Ponadto do Oferty należy dołączyć oświadczenia o odbytej wizji lokalnej oraz potwierdzenie terminu wykonania zamówienia. Swoją ofertę należy podpisać zeskanować oraz przesłać na adres e-mailowy: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 31.07.2013 r. do godziny 15.00

  Załączniki
 

Mapa sytuacyjna (poglądowa) (plik .pdf)

 

 

Sekretariat_thumb.JPG

 

 

Załącznik nr 1 (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 2 (plik .pdf)

 

 

Zdjęcie 1 (plik .jpg)

 

 

Zdjęcie 2 (plik .jpg)