Data rozpoczęcia: 2013-10-17 Data zakończenia:2013-10-25

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych

dot. budynku przy ul. Krzywoustego w Świdnicy

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac dot. naprawy dachu w budynku przy ul. Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy.

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Uszczelnienie powierzchni dachu budynku w pionie nad klatką nr 17 oraz 21.

W tym celu należy: przeprowadzić wizję lokalną na dachu budynku celem zlokalizowania miejsca powstania wycieku do pomieszczeń usytuowanych na niższych kondygnacjach, należy ustalić stopień uszkodzenia uwarstwienia.

Opis dachu:

– więźba dachowa: drewniana o układzie krokwiowym z pośrednimi płatwami;

– pokrycie dachu: blachodachówka na pełnym deskowaniu;

– uwarstwienie dachu: blachodachówka, łaty drewniane gr. 3cm, kontrałaty gr. 2cm, folia dachowa lub warstwy papy, deskowanie pełne gr. 2,5cm, konstrukcja.

Podczas sporządzania oferty należy zaproponować metodę oraz technologię wykonania prac, podać rodzaj użytych materiałów/uszczelniaczy dekarskich dot. pokryć dachowych, czy innych elementów konstrukcji dekarskich, podać stawkę roboczogodziny brutto, a także uwzględnić koszty niezbędnych materiałów budowlanych. Proszę o podanie terminu dotyczącego realizacji prac oraz przedstawienie warunków gwarancji.

Ponadto oferta powinna zawierać krótka charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz przedstawić ich kompetencje.

W celu dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.( 74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 25.10.2013 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub przesłać w formie skanu na wskazany niżej adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.