Data rozpoczęcia: 2014-03-31 Data zakończenia:2014-04-07

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac elektrycznych dotyczących stacji transformatorowej

przy ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac modernizacyjnych stacji średniego napięcia w budynku stacji transformatorowej hali produkcyjnej przy ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach

Zakres prac:

Wymiana rozłączników LHCTJ-20kV (dwie sztuki);

– rozłącznik wyłączający linię średniego napięcia;

– rozłącznik załączający transformator;

– termin wykonania powyższych: do końca maja 2014 r.;

– materiały do wykonania powyższego zadania po stronie Wykonawcy.

 

Podczas sporządzania oferty należy podać rodzaj i koszty użytych materiałów, koszty usługi, należy przedstawić warunki gwarancji na wykonane prace elektryczne.

Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje i zakres uprawnień, zgodne z obowiązującymi aktami normatywnymi dotyczącymi prawa energetycznego.

W celu dokonania wizji na terenie majątku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.(74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 07.04.2014 r. do godziny 14.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub przesłać w formie skanu na wskazany niżej adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.