Data rozpoczęcia: 2013-06-06 Data zakończenia:2013-06-13

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Naprawa bramy wjazdowej do garażu podziemnego w/w budynku:

  1. demontaż bramy;
  2. demontaż panelu bramy;
  3. wymienić panel dolny;
  4. dokonać obróbki posadzki przy wjeździe (zfrezować);
  5. obniżyć górne prowadzenie (w celu zniwelowania otarć paneli o podciągi);
  6. wykonać ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0,5m²;
  7. miniowanie (zabezpieczenie przed korozją) elementów bramy systemowej;
  8. dwukrotne malowanie farba olejną powierzchni metalowych pełnych;

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz ze wszystkimi materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac, poszczególne pozycje (numerowane) należy wycenić oddzielnie/niezależnie.

Zainteresowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej na terenie budynku.

W związku z powyższym prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Sylwią Kołacz, tel. (74) 646- 25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 13 czerwca 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), w Sekretariaie Spółki – pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.