Data rozpoczęcia: 2013-08-23 Data zakończenia:2013-09-02

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Krzywoustego w Świdnicy

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w. budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 17 -19- 21 w Świdnicy.

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Lokale mieszkalne: 21/3, 21/4, 21/5, 21/7:

1. wykonanie badania termowizyjnego pomieszczeń w celu zlokalizowania ubytków ciepła w pomieszczeniach;

2. doprowadzenie zawilgoconych pomieszczeń do stanu pierwotnego.

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac, poszczególne pozycje (numerowane) należy wycenić oddzielnie/niezależnie. Oferta powinna zawierać następujące informacje: koszt wykonania wszystkich prac z uwzględnieniem materiałów budowlanych, termin realizacji oraz okres gwarancji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kołacz, tel.(74)646-25- 78 lub adres mailowy:sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 02 września 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.