Data rozpoczęcia: 2014-04-02 Data zakończenia:2014-04-09

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedziba w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w budynku wielorodzinnym przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

Zakres prac remontowo-naprawczych:

dot. demontażu oraz ponownego montażu drzwi antywłamaniowych w lokalach niezamieszkałych numery: 1, 7, 10, 15, 18, 24 oraz lokalach zamieszkałych numer: 5, 6, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23 wraz z uzupełnieniem różnego rodzaju farb/okładzin ściennych w pomieszczeniach, których została wykonana aranżacja wnętrz przez Właścicieli lokali:

1. wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2m² do ponownego montażu;

2. montaż drzwi stalowych antywłamaniowych po demontażu;

3. wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych – ślepych progów osadzonych w ścianach;

4. zabezpieczenie podłóg, okien i sufitu folią przed natryskiem;

5. usunięcie folii z podłóg oraz okien i sufitu;

6. gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT”- lub równoważnymi,

7. gładzie gipsowe gr 3mm, jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m²;

8. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian;

9. roboty dodatkowe związane z uzupełnieniem okładzin ściennych różnego rodzaju w pomieszczeniach wykonanych przez lokatorów;

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac, poszczególne pozycje (numerowane) należy wycenić oddzielnie. W ofercie należy podać termin gwarancji

na wykonane prace remontowo-montażowe. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

W celu dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.(74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 09.04.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.