Data rozpoczęcia: 2013-06-07 Data zakończenia:2013-06-14

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych dot. budynku wielorodzinnego przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

Zakres prac naprawczych:

Części wspólne:

Podzadanie I

– naprawa bramy wjazdowej prowadzącej na teren nieruchomości ;

– demontaż i montaż słupka stalowego bramki dla niepełnosprawnych.

Podzadanie II

– zamówienie/dostawa pilotów (szt.6) do bramy wjazdowej i garażu podziemnego wraz z zaprogramowaniem.

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz ze wszystkimi materiałami budowlanymi, które są niezbędne do wykonania powyższych prac.

Informujemy, iż powyższe zakresy prac należy potraktować jako dwa podzadania, które należy wycenić oddzielnie/niezależnie. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na jedno lub dwa podzadania. Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zainteresowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej na terenie budynku przy ul. Orkana.

W związku z powyższym prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz, tel.:(74) 646- 25- 78 lub adres email: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 14 czerwca 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), w sekretariacie pokój nr: 130 lub w formie skanu na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.