Data rozpoczęcia: 2013-10-02 Data zakończenia:2013-10-09

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w lokalu budynku wielorodzinnego przy ul. Orkana 23b w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Lokal mieszkalny nr 3:

  1. wyciek wody pod parapetem wewnętrznym w pokoju dziennym, w tym celu należy zlokalizować miejsce przecieku, powstałą usterkę uszczelnić odpowiednim rodzajem materiału, doprowadzić powierzchnię ściany do stanu pierwotnego;
  2. brak odpływu wody z logi żelbetowej przynależnej do lokalu (beton c20/25), w tym celu należy zlokalizować miejsce wycieku lub braku odpływu wody, która utrzymuje się na powierzchni posadzki, uszczelnić wszystkie cokoły balkonowe, wymienić uszkodzone płytki balkonowe logi o powierzchni 5,25m².

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi, oferta powinna zawierać informacje o terminie realizacji prac oraz warunki gwarancji.

Za interesowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej dot. powyższego zakresu prac.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kołacz, kontakt tel.74 646-25- 78 lub kontakt mailowy:sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 09.10.2013 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.