Data rozpoczęcia: 2013-09-26 Data zakończenia:2013-10-03

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych

dot. budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac dot. naprawy dachu w budynku przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Uszczelnienie powierzchni dachu budynku w pionie nad klatką nr 23„a” i „b”.

W tym celu należy: przeprowadzić wizję lokalną stanu technicznego dachu budynku celem zlokalizowania miejsca powstania wycieku do pomieszczeń usytuowanych na niższych kondygnacjach, należy ustalić stopień uszkodzenia uwarstwienia dachu, poprzez dokonanie odkrywek powierzchniowych dachu.

Opis dachu:

– stropodach odwrócony na konstrukcji gęsto-żebrowej TERIVA 8 z keramzytobetonową warstwą spadkową o grubości zmiennej w przedziale od 15 do 30cm, krytą na zagruntowanym podłożu podwójną warstwą papy termozgrzewalnej Polit-EXTRA/WF oraz Polit-EXTRA/PF, 18cm warstwą AUSTROTHERM TOP 30, matą geowłókninową oraz warstwą żwiru płukanego.

Podczas sporządzania oferty należy zaproponować metodę oraz technologię wykonania prac, podać rodzaj użytych materiałów/uszczelniaczy dekarskich dot. pokryć dachowych, czy innych elementów konstrukcji dekarskich, podać stawkę roboczogodziny brutto, a także uwzględnić koszty niezbędnych materiałów budowlanych. Ponadto proszę podać przewidywany czas realizacji prac oraz przedstawić warunki gwarancji.

Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

W celu dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.( 74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 03.10.2013 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub przesłać w formie skanu na wskazany niżej adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.