Data rozpoczęcia: 2014-04-02
Data zakończenia:2014-04-09

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych

dot. budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac dot. naprawy dachu w budynku przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

 

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Uszczelnienie powierzchni dachu budynku w pionie nad klatkami nr 23„a”, „b” oraz „c”.

W tym celu należy: przeprowadzić wizję lokalną stanu technicznego dachu budynku celem zlokalizowania miejsca powstania wycieku do pomieszczeń usytuowanych na niższych kondygnacjach, należy ustalić stopień uszkodzenia uwarstwienia dachu.

Ponadto w ofercie należy uwzględnić ochronę mechaniczną warstwy izolacyjnej powierzchni dachu, której zadaniem jest przejęcie nadmiaru wody i odprowadzenia jej do odbiorników poprzez zastosowanie tzw. maty drenującej.

 

Opis dachu:

– stropodach odwrócony na konstrukcji gęsto-żebrowej TERIVA 8 z keramzytobetonową warstwą spadkową o grubości zmiennej w przedziale od 15 do 30cm, krytą na zagruntowanym podłożu podwójną warstwą papy termozgrzewalnej Polit-EXTRA/WF oraz Polit-EXTRA/PF, 18cm warstwą AUSTROTHERM TOP 30, matą geowłókninową oraz warstwą żwiru płukanego.

 

Podczas sporządzania oferty należy zaproponować metodę oraz technologię wykonania prac, podać rodzaj użytych materiałów/uszczelniaczy dekarskich dot. pokryć dachowych, czy innych elementów konstrukcji dekarskich, podać stawkę roboczogodziny brutto, a także uwzględnić koszty niezbędnych materiałów budowlanych. Ponadto proszę podać przewidywany czas realizacji prac, a także przedstawić warunki obowiązywania gwarancji na wykonane prace dekarskie.

Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

W celu dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.(74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 09.04.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub przesłać w formie skanu na wskazany niżej adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.