Data rozpoczęcia: 2014-08-27 Data zakończenia:2014-09-01

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

 

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – budowlanych w lokalu w budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 23a w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w lokalu oraz logii:

  1. prace remontowo-budowlane: skuwanie tynków we wskazanych miejscach mieszkania o powierzchni 50,92m² w pomieszczeniach: kuchnia, pokój dzienny, przedpokój;
  2. osuszanie, odgrzybianie, impregnacja, konserwacja tynków, usuwanie skutków wilgoci;
  3. ponowne położenie tynków, podwójne malowanie pomieszczeń;
  4. demontaż i ponowny prawidłowy montaż płytek podłogowych/posadzki balkonowej o powierzchni 5,25m², prawidłowe wykonanie odprowadzenia wody opadowej, udrożnienie odpływów.

Wszystkie wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, po wykonaniu robót, na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów.

W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Prosimy o podanie terminu gwarancji na wykonane prace. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac do 10.09.2014 r.

 

Oferty prosimy składać do 01.09.2014 r. do godziny 15.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.