Data rozpoczęcia: 2013-10-08 Data zakończenia:2013-10-16

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych

dot. hali w Świdnicy przy ulicy Towarowej 30

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac dot. naprawy oświetlenia terenu przy hali w Świdnicy.

Zakres prac remontowo-naprawczych:

– demontaż uszkodzonych elementów lamp ulicznych (5sztuk), w tym jedna lampa w całości uszkodzenie polega na tym, iż lampa posiada duży kąt przechylenia;

– montaż pięciu słupów aluminiowych 3SAL-95M z tabliczką bezpiecznikową TB-1firmy ROSA;

– montaż pięciu wysięgników jednoramiennych typu 3WRP-1/1,00,7/5 firmy ROSA z oprawą ONYX 2;

-montaż pięciu lamp firmy Schreder 3SON_T150W.

Osoby zainteresowane zapraszamy na przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie hali.

W tym celu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panem Henrykiem Pietroniem tel.( 74) 646-25-78 lub pod wskazany adres mailowy:henryk.pietron@ipdevelopment.pl

Oferta powinna zawierać koszty wyżej przedstawionych prac wraz z uwzględnieniem wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, koszty transportu oraz obowiązkowe przeprowadzenie pomiarów elektrycznych tj. rezystancja kabli, rezystancja uziemienia słupów. Prosimy również o przedstawienie warunków gwarancji dot. wykonania prac.

Oferty prosimy składać do 16.10.2013 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub przesłać w formie skanu na wskazany niżej adres mailowy:henryk.pietron@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.