Data rozpoczęcia: 2013-06-07 Data zakończenia:2013-06-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej wstępnej oferty oraz do negocjacji, na wykonanie prac budowlanych polegających na;

a) Wykonaniu ściany (na pełną wysokość) wydzielającej część hali położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 (zgodne z załączonym rysunkiem – ściana zaznaczona na różowo). Dopuszcza się wypełnienie ściany PIR-em lub wełną mineralną. Przewidywana dł. ściany to około 102m, wysokość hali około 6,5 m. W załączeniu zamieszczamy zdjęcie wnętrza hali. Wycenie podlega wykonanie ściany wraz z własnym materiałem (niezbędna podkonstrukcja wraz z płytami), ponadto niezbędnymi obróbkami blacharskimi (połączenie dachu, posadzki oraz obróbki pionowe przy słupach),

b) Wykonaniu ściany spełniającej wymogi EI30 (na wysokość która powinna obowiązywać dla biura i szatni), wraz z zadaszeniem typu lekkiego, konstrukcja ta pozwoli wydzielić pomieszczenia z przeznaczeniem dla szatni i biur wokół klatki schodowej (zgodnie z załączonym rysunkiem – ściana zaznaczona na żółto). Przewidywana dł. ściany to około 30m, wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. około 2,9m – 3,00m. W załączeniu zamieszczamy zdjęcie wnętrza hali. Wycenie podlega wykonanie ściany wraz z własnym materiałem (niezbędna podkonstrukcja wraz z płytami), oraz wykonanie konstrukcji zadaszenia wraz z materiałem. Ponadto należy przewidzieć niezbędne obróbki blacharskie (połączenie konstrukcji zadaszenia, posadzki oraz obróbki pionowe przy słupach, drzwiach),

c) Dostarczeniu oraz zamontowaniu trzech bram (zewnętrznej 360x450m, dwóch wewnętrznych 300x350m w tym jedna ma spełniać zadanie bramy zewnętrznej),

d) Dostarczeniu oraz zamontowaniu dwóch szt. drzwi (zewnętrznych 120x200m, oraz wewnętrzne EI60 120×200)

Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy ważny jest termin wykonania tj. do 31.07.2013 r.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się. Na miejscu w godzinach od 15.00 dostępny jest Pan Jan Jarosiński nr tel. 605 615 503.

Uprzejmie proszę podać cenę w rozbiciu na poszczególne prace (jak wyżej) oraz prosimy o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać na adres email: dagmara.stepien@ipdevelopment.pl w terminie do 13.06.2013 r. do godziny 12.00

  Załączniki
 

Rysunek poglądowy – planowany układ ścian działowych, drzwi i bram (plik .pdf)

 

 

Zdjęcie wnętrza hali (plik .jpg)