Data rozpoczęcia: 2013-10-02 Data zakończenia:2013-10-09

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych dot. garażu podziemnego w budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

Zakres prac remontowych:

garaż podziemny – pojawienie się wilgoci na wszystkich ścianach wewnętrznych garażu, w tym celu należy: wykonać miejscowe odkrywki ścian fundamentowych tj. rozbiórkę obrzeży betonowych, usunąć gres zasypowy odwodnienia, wykonać wykopy w gruncie, następnie wykonać demontaż rurociągu drenażu na odcinku 2mb.

Po wykonaniu odkrywek należy przywrócić demontowaną powierzchnię do stanu pierwotnego.

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz ze wszystkimi materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac.

Oferta powinna zawierać koszt robót związanych z odkrywką miejscową, termin realizacji oraz okres gwarancji na wykonanie prac.

Zainteresowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej na trenie budynku przy ul. Lawendowej 1.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz, tel. 74 646-25-78 lub na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 09.10.2013 r. do godziny 12.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.