Data rozpoczęcia: 2013-07-11 Data zakończenia:2013-07-22

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w. budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Części wspólne budynku:

  1. garaż podziemny:

– cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm;

– wypełnienie szczelin dylatacyjnych poziomych o głębokości powyżej 40-80mm;

  1. przedsionki znajdujące się w garażu podziemnym przed wejściem do budynków 23a, 23b, 23c oraz prace w serwerowi budynku 23b:

– odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m² – 19m²,

– tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-19m²,

– zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m²- 37m²,

– skasowanie wykwitów (zacieków) – 11m²,

– gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i „ATLAS UNI GRUNT”-powierzchnie poziome – 37m²,

– przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach pęknięcia płyt – 19m²,

– tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie – warstwa pośrednia – ściany na wysokości lamperii – 8,5m²,

tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik – STOSILICO o uziarnieniu 2,0mm, wykonane ręcznie, tynk na wysokości lamperii – 8,5m²,

ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi-system – STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-15m²,

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży z gruntowaniem-przedsionki przed wejściem do bramy 23a, 23b, 23c oraz pomieszczenie serwerowni-21,20m²

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz ze wszystkimi materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kołacz, tel.(74) 646-25- 78 lub adres mailowy:sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 22 lipca 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.