Data rozpoczęcia: 2014-05-29 Data zakończenia:2014-06-12

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych dot. budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

 

Zakres prac remontowo-naprawczych dotyczących demontażu oraz ponownego montażu drzwi antywłamaniowych w lokalach niezamieszkałych (5 lokali) oraz lokalach zamieszkałych numer: (9 lokali). Dodatkowo w zakresie prac należy uwzględnić prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu różnego rodzaju farb/okładzin ściennych w pomieszczeniach, których została wykonana aranżacja wnętrz przez Właścicieli lokali:

1. wykucie z muru ościeżnic stalowych do ponownego montażu,

2. montaż drzwi stalowych antywłamaniowych po demontażu,

3.wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych – ślepych progów osadzonych w ścianach,

4. zabezpieczenie podłóg, okien i sufitu folią przed natryskiem,

 

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH

Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

 

5. Zamocować w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zacisnąć,

6. Sprawdzoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej wysokości ościeżnicy nad posadzką (ościeżnice stalowe posiadają przetłoczenia w punktach 0 i 1000 mm od poziomu gotowej, wykończonej

posadzki),

7. Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą klinów, uchwytów lub kotew montażowych albo dybli metalowych jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona,

8. Osadzić w ościeżnicy skrzydło,

9. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła,

10. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20 – 30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy o szerokości powyżej 1 m należy dodatkowo wstawić rozpórkę pomiędzy górną belkę, a posadzkę lub nadproże,

11. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.

12. Zdjąć skrzydło drzwi,

13. Umocować ościeżnicę do ściany za pomocą dybli montażowych. Przez otwory montażowe zalać dokładnie profil ościeżnicy zaprawą murarską zabezpieczając uprzednio wszystkie nieszczelności między wyłogami ościeżnicy, a ścianą uniemożliwiając wyciek zaprawy. Całość wykończyć tynkiem i pozostawić do momentu należytego związania zaprawy. W przypadku ościeżnic Projekt po zalaniu profilu ościeżnicy zaprawą, należy zamontować nakładki maskujące. Nakładki należy zamontować za pomocą pianki montażowej ognioodpornej (Granit TYP II) lub zwykłej (Granit Typ I),

14. Zamontować próg, zaślepki maskujące otwory na dyble oraz uszczelki gumowe w ościeżnicy,

15. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu,

Następnie:

 

16. usunąć folię z podłóg oraz okien i sufitu,

17. zagruntować podłoże preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT”- lub równoważnymi,

18. położyć gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach,

19. dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi tynki wewnętrznych ścian,

20. przewidzieć: roboty dodatkowe związane z uzupełnieniem okładzin ściennych różnego rodzaju w pomieszczeniu (przedpokój) wykonanych przez lokatorów.

 

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac, poszczególne pozycje (numerowane) należy wycenić oddzielnie. W ofercie należy podać termin gwarancji na wykonane prace remontowo-montażowe. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

W celu dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz tel.(74) 646-25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 12.06.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.