Data rozpoczęcia: 2014-06-27 Data zakończenia:2014-07-04

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych dotyczących budynku przy ul. Krzywoustego w Świdnicy

 

 „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego w Świdnicy.

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w lokalach:

– czynności remontowe związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń tj. kuchnia ok. 9m², pokój dzienny ok. 10m², sypialnia ok. 9m² w lokalach, usunięcie skutków zalania z dachu budynku. Należy wykonać następujące prace:

– usunąć złuszczone warstw farby i gładzi z zalanego sufitu i ścian, osuszyć ściany, zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciw wykwitom i wilgoci;

– pokryć ściany i sufit preparatem gruntującym;

– pokryć ściany i sufit masą szpachlową;

– przemalować dwukrotnie ściany i sufit pomieszczeń lokalu;

– ewentualnie inne prace dodatkowe;

Ponadto:

– dokonać regulacji drzwi wejściowych do lokalu zlokalizowanym na I piętrze budynku;

– dokonać regulacji wszystkich okien w pomieszczeniach lokalu (II piętro);

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w częściach wspólnych budynku:

– weryfikacja i ustalenie przyczyn pojawienia się wilgoci w garażu podziemnym budynku, usunięcie skutków zawilgocenia w przejściach do klatek schodowych tj.:

– usuwanie złuszczonej warstw farby i gładzi ze ścian, osuszyć ściany, zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciw wykwitom i wilgoci;

– pokrycie ścian preparatem gruntującym;

– pokrycie ścian masą szpachlową;

– dwukrotne malowanie klatek schodowych;

– powierzchnia klatek schodowych do zweryfikowania i ustalenia podczas oględzin lub w trakcie prac remontowych.

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz księgi obmiarów, po wykonaniu robót na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów. W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Prosimy o podanie terminu gwarancji na wykonane prace. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac w lokalach i częściach wspólnych budynku – 31.08.2014 r.

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa gotowości do dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Mariolą Paradowską lub Panem Henrykiem Pietroniem telefon kontaktowy:

(74) 646-25-78 lub adres mailowy: mariola.paradowska@ipdevelopment.pl lubhenryk.pietron@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 04.07.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie scanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

 

 

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.