Data rozpoczęcia: 2014-06-27 Data zakończenia:2014-07-04

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych dotyczących budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w lokalach:

– uzupełnianie licznych ubytków i pęknięć tynku w pomieszczeniach lokali (przygotowanie ścian tj. wycięcia i nacięcia tynku, wydrapania, celem usunięcia wszelkich fragmentów ścian, tynków i innych elementów, zastosowanie środka gruntującego, wypełnienie odpowiednio przygotowaną zaprawą szpachlową w zależności od rodzaju tynku, położenie siatki lub taśmy wzmacniającej, zeszlifowanie, ponownie zgruntowanie, dwukrotne malowanie ścian zgodnie z obecnie występującym kolorem pomieszczeń);

 

– balkony: uzupełnianie licznych pęknięć posadzki (płytki gresowe), ściany, progi balkonowe: zlokalizowanie przyczyn pojawienia się wilgoci oraz usuwanie jej skutków na ścianach wewnętrznych i progach w lokalach tj. łuszczenie się tynku, odpadanie farby malarskiej;

 

– uzupełnienie uszczelek w oknach lokalu: uszczelka we wszystkich oknach została wycięta w kilku miejscach po ok. 10-15cm, tym samym na każde okno przypada ok. 30cm wyciętej uszczelki;

 

– demontaż i ponowny, prawidłowy montaż ościeżnic wraz z obróbką ościeży w drzwiach wejściowych, antywłamaniowych, klasy „C” Porta Granit (5 lokali niezamieszkałych, 9 lokali zamieszkałych);

 

– demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych do lokalu (wymiana, drugie drzwi zapewnia Zamawiający), z powodu usterki polegającej na zerwanym zawiasie (jeden lokal);

 

– weryfikacja problemu nieprawidłowości systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wskazanie skutecznego rozwiązania w sprawie przywrócenia prawidłowej jej pracy (w trzech lokalach);

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w częściach wspólnych budynku:

– prace związane z uzupełnianiem licznych ubytków i pęknięć na elewacji zewnętrznej;

 

– zlokalizowanie i likwidacja przyczyn pojawienia się białych wykwitów na sufitach balkonów, doprowadzenie ścian i tarasów do stanu pierwotnego;

 

– ponowne położenie płytek podłogowych, gresowych oraz cokołów na klatkach schodowych (płytki 20*20) ok. 40 sztuk.

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz księgi obmiarów, po wykonaniu robót na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów. W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Prosimy o podanie terminu gwarancji na wykonane prace. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac w lokalach i częściach wspólnych budynku – 31.08.2014 r.

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa gotowości do dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Mariolą Paradowską lub Panem Henrykiem Pietroniem telefon kontaktowy:

(74) 646-25-78 lub adres mailowy: mariola.paradowska@ipdevelopment.pl lubhenryk.pietron@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 04.07.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.