Data rozpoczęcia: 2014-06-27 Data zakończenia:2014-07-04

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych dotyczących budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Orkana w Wałbrzych.

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w lokalach:

– weryfikacja i ustalenie przyczyn pojawienia się wilgoci w lokalu o powierzchni 50,92m² zlokalizowanym na parterze budynku, usuwanie skutków zawilgocenia w pomieszczeniach lokalu;

 

– usuwanie skutków zalania z dachu pokoju dziennego w lokalu o powierzchni ok. 10m² (lokal na II piętrze budynku);

 

– usuwanie skutków zalania z dachu pokoju dziennego o powierzchni ok. 10m² (lokal na II piętrze budynku), pokoju dziennego (powierzchni ok. 12m²), pokoju dziennego i łazienki (łącznie powierzchnia ok. 15m²) – lokale na III piętrze budynku, należy wykonać prace tj.:

– usunąć złuszczone warstw farby i gładzi z zalanego sufitu i ścian, osuszyć ściany, zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciw wykwitom i wilgoci;

– pokryć ściany i sufit preparatem gruntującym;

– pokryć ściany i sufit masą szpachlową;

– przemalować dwukrotnie ściany i sufit pomieszczeń lokalu;

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w częściach wspólnych:

– dokonać weryfikacji usterki dotyczącej przecieku nad miejscem postojowym w garażu podziemnym budynku, usunąć skutki wilgoci na ścianach garażowych;

 

– uzupełnianie licznych ubytków i pęknięć na elewacji zewnętrznej budynku;

 

– dokonać weryfikacji usterki związanej z pojawieniem się wilgoci w serwerowi powierzchnia ok. 12m², zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku, usuwanie skutków wilgoci tj.:

– usunąć złuszczone warstw farby i gładzi z zalanego sufitu i ścian, osuszyć ściany, zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciw wykwitom i wilgoci;

– pokryć ściany i sufit preparatem gruntującym;

– pokryć ściany i sufit masą szpachlową;

– przemalować dwukrotnie ściany i sufit pomieszczeń lokalu;

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz księgi obmiarów, po wykonaniu robót na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów. W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Prosimy o podanie terminu gwarancji na wykonane prace. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac w lokalach i częściach wspólnych budynku – 31.08.2014 r.

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa gotowości do dokonania wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Mariolą Paradowską lub Panem Henrykiem Pietroniem telefon kontaktowy:

(74) 646-25-78 lub adres mailowy: mariola.paradowska@ipdevelopment.pl lubhenryk.pietron@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 04.07.2014 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

 

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.