Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych dotyczących części wspólnych budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie
Data rozpoczęcia: 2014-08-13 Data zakończenia:2014-08-27

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac remontowych dotyczących części wspólnych budynku przy

ul.  Lawendowej w Dzierżoniowie

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

 

Zakres prac remontowo-naprawczych w częściach wspólnych budynku:

– prace związane z weryfikacją (wykonaniem pomiarów) w celu wykonania prac tynkarskich dotyczących uzupełnienia licznych ubytków i pęknięć elewacji zewnętrznej;

 

– zlokalizowanie i likwidacja przyczyn pojawienia się białych wykwitów na sufitach balkonów, następnie przedstawienie propozycji doprowadzenia ścian balkonowych i tarasów do stanu pierwotnego w uzgodnionych terminach Zamawiającego z Wykonawcą;

 

– ponowne położenie płytek podłogowych, gresowych oraz cokołów na klatkach schodowych (płytki 20*20) ok. 40 sztuk.

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz księgi obmiarów, po wykonaniu robót na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów. W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Prosimy o podanie terminu gwarancji na wykonane prace. Ponadto oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac do 30.09.2014 r.

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa gotowości do dokonania obowiązkowej wizji na terenie budynku należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz: (74) 646-25-78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Oferty prosimy składać do 27.08.2014 r. do godziny 12.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

 

  Załączniki
przet.jpg