Data rozpoczęcia: 2012-04-16 Data zakończenia:2012-04-30

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert.

Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż przygotowanie rzetelenej oferty wymaga dokonania wizji lokalnej obiektu, celem umożliwienia dokonania przedmiotowej wizji przedłużamy okres składania ofert do dnia 30.04.2012 r. do godziny 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu dachu hali, mieszczącej się przy ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach, będącej nasza własnością.

Charakterystyka obiektu: powierzchnia hali wynosi 4.299,20 m² + budynek rozdzielni pary przylegający do hali o powierzchni 85,90 m². Rozpiętość osiowa hali: 60 m i 72 m. Hala podzielona jest na 3 nawy. Na dachu, wzdłuż całej długości każdej nawy, biegnie rząd świetlików. Dotychczasowe pokrycie dachu stanowi papa.

Zakres prac: naprawa/wymiana pokrycia dachowego, naprawa/wymian obróbki blacharsko-dekarskiej, naprawa/wymiana rynien, naprawa/wymiana/uszczelnienie świetlików.

Przypominamy również, iż z uwagi na charakter prac i specyfikę obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych przepisami prawa uprawnień.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań bądź też chęci umówienia się na spotkanie na obiekcie celem dokonania oględzin dachu hali uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Anetą Rapiejko (tel. 74 646 25 77) bądź też Panem Jerzym Andruszko (tel. 605 615 503).

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 30.04.2012 r. do godz. 12.00 w siedzibie naszej Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, bądź przesłać droga e-mailową na adres:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.