Data rozpoczęcia: 2013-09-24 Data zakończenia:2013-10-01

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie sieci gazowej ś/c PE De 90 wraz z przyłączeniem PE De 25 w miejscowości Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (działka nr 747/14).

Zakres prac do wykonania:

1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci gazowej śr/c PE De 90 wraz z przyłączem gazu śr/c PE De 25 do hali znajdującej się na działce nr 747/14 w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38,

2. wykonaniu sieci gazowej śr/c PE De 90 o długości około 120 m (pkt D – E) wraz z odcinkiem przyłącza gazowego śr/c PE De 25 o długości około 20 m do hali znajdującej się na działce nr 747/14 w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 wraz z montażem punktu redukcyjno – montażowego zgodnie z warunkami technicznymi nr zw-TR/426/DW-WP-201666/2013 z dnia 09.08.2013 stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz z Zakresem rzeczowym do projektowania sieci gazowej przekazanym przez Zakład Gazowniczy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,

3. dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego, Zapytania potrzebnej m.in. do:

a) złożenia wniosku o zakończeniu robót budowlanych i o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

b) odebrania przyłącza gazowego przez Zakład Gazowniczy,

4. złożeniu wniosku do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych oraz zgłoszeniu zakończenia prac do Zakładu Gazowniczego

Oferta powinna zawierać:

a) Termin przygotowania kompletnej dokumentacji oraz termin uzyskanie pozwolenia na budowę,

b) Termin budowy gazociągu wraz z przyłączem,

c) Koszt wykonania dokumentacji projektowej,

d) Koszt budowy gazociągu wraz z przyłączem (w rozbiciu za gazociąg, za przyłącze, za punkt/stację gazowa).

Podpisaną ofertę należy przesłać do 1.10.2013r. do godziny 15.00:

– na adres Spółki tj. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych (pokój 130),

– na e-maila: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl (ofertę przesyłaną na adres e-mailowy należy podpisać i zeskanować).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Dagmarą Komendera pod nr
tel. 74/646-25-76

  Załączniki
 

Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych – gaz Świebodzice (plik .pdf)

 

 

wykonany gazociąg etap A-D (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 1 warunki przyłączenia dz. 747/14 (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 2 mapa do warunków dot. bud. gazociagu (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 2 warunki budowy gazociągu (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 3 wykaz dokumentów (plik .pdf)