Data rozpoczęcia: 2013-10-11 Data zakończenia:2013-10-17

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Krzywoustego w Świdnicy

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi związanej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w lokalach budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 17 -19- 21 w Świdnicy.

Zakres prac dot. wymiany grzejników c.o. w pokojach niżej wymienionych lokali:

– 21/3 powierzchnia pokoju 15m²,

– 21/4 powierzchnia pokoju 18,4m²,

– 21/5 powierzchnia pokoju 15m²,

– 21/7 powierzchnia pokoju 15m²

1. demontaż obecnych grzejników c.o.;

2. montaż nowych grzejników 2-płytowych, pokojowych typu PURMO, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnie górne przykryte osłoną typu grill, według poniższego zapisu:

– 22/600długość, moc 1664W przy parametrach wody 70/55;

– 1050W przy parametrach wody 55/45;

3. ponadto należy dokonać stopniowania przekrojów rur rozprowadzających nośnik ciepła w instalacji (kryzowanie), celem zrównania oporów hydraulicznych na wszystkich grzejnikach.

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania usługi wraz z kosztami zakupu grzejników i dodatkowych materiałów budowlanymi niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponadto oferta powinna zawierać termin realizacji usługi oraz przewidywany okres gwarancji, dane firmy: NIP, REGON, aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Należy również podać kwalifikacje Wykonawcy, ewentualnie/dodatkowo przedstawić posiadane certyfikaty z odbytych szkoleń u producenta w firmie, której instalacje wybrała Spółka.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kołacz, tel.(74)646-25- 78 lub pod wskazany adres mailowy:sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 17.10.2013r. do godziny 15.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.