Data rozpoczęcia: 2012-12-12 Data zakończenia:2012-12-20

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie utwardzenia terenu przy hali położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 (dz. nr 40/4).

Zadanie będzie polegało na częściowym utwardzeniu terenu zielonego:

– korytowanie,

– ułożenie warstw zgodnie z załączonym przekrojem,

– istniejący krawężnik na całej długości połączenia istniejącej drogi z nowym utwardzonym terenem wykonać jako wtopiony,

– teren utwardzony zakończyć krawężnikiem,

– wykonać łuki i krawężnik zgodnie z obowiązującymi normami

Powierzchnia terenu, który należy utwardzić to około 151 m2.

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizję lokalną w celu zapoznania się z obiektem. Na wizję lokalną należy umówić się w godzinach między 8.00-15.00 pod numerem 74/646 25 76 z Panią Dagmarą Stępień lub Panem Mariuszem Fedorukiem.

Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o odbytej wizji lokalnej.

Uprzejmie proszę podać cenę jednostkową (zł/m2) oraz termin wykonania zamówienia.

Swoją ofertę należy przesłać w terminie do 20.12.2012 r. do godziny 12.00.

Uprzejmie prosimy o przesłanie swojej oferty drogą pocztową lub osobiście na adres: ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych lub na adres e-mailowy: dagmara.stepien@ipdevelopment.pl (ofertę należy podpisać i zeskanować).

  Załączniki
 

Plan sytuacyjny – plik pdf

 

 

Szkic wykonania utwardzenia, przekrój poprzeczny – plik. pdf