Data rozpoczęcia: 2014-05-15 Data zakończenia:2014-05-20

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż serwera wraz z kompleksową usługą konfiguracji przedmiotowego serwera (obejmującą również odpowiednie oprogramowanie) i wdrożeniem serwera do pracy w firmowej sieci lokalnej i współpracy z usługami zewnętrznymi, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Specyfikacja serwera :

– sprzęt fabrycznie nowy

– procesor o wydajności nie mniejszej niż 6520 pkt. wg. Passmark

– 8GB RAM ze sprzętową korekcją błędów

– podsystem dyskowy o pojemności nie mniejszej niż 3000 GB, wsparcie dla RAID 0,1,10 , łatwa wymiana dysków (oddzielna macierz na system i dane, dostępna pojemność użyteczna 1500 GB)

– napęd optyczny DVDRW

– zintegrowana karta zdalnego zarządzania

– obudowa : typu tower, otwierana bez użycia narzędzi,

– wydzielanie ciepła nie więcej niż 350 Btu/h , maksymalny poziom hałasu 48dB

– produkt renomowanego producenta

– gwarancja obejmująca naprawy w miejscu instalacji

specyfikacja oprogramowania :

– instalacja systemu operacyjnego Linux/BSD

– instalacja i konfiguracja serwera www

– instalacja i konfiguracja serwera POP3, IMAP, SMTP

– instalacja i konfiguracja serwera SMB

– instalacja i konfiguracja serwera FTP

– instalacja i konfiguracja aplikacji webmail

– replikacja poczty

– konfiguracja smart-hosta dla domen zlecającego

– automatyczny backup replikowanej poczty na nośniki optyczne

– firewall

W ofercie należy podać:

– łączną cenę za urządzenie, oprogramowanie i z usługami konfiguracji wraz z wdrożeniem,

– termin dostarczenia urządzenia i wykonania w/w usług

Oferty należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 (I piętro) w Wałbrzychu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl (w e-mailu należy załączyć skan podpisanej oferty) do dnia 20.05.2014 r. do godz. 12.00.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.