Data rozpoczęcia: 2013-06-20 Data zakończenia:2013-06-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na:
1. położeniu płytek ściennych o wymiarach ok. 20 cm x25 cm, ściany przygotowane do położenia glazury; wykończenie: krawędzie – listwy PCV, fugi; założenie: cena płytek 25 zł/m2
2. wyrównanie posadzek (różnica poziomów +/-2,5 cm) i położenie płytek podłogowych o wymiarach ok. 33 cm x 33 cm; wykończenie: cokoliki cięte z płytek, krawędzie – listwy PCV, fugi; założenie: cena płytek 25 zł/m2
Prosimy o podanie w ofercie kwot netto osobno dla punktu 1 i punktu 2 w przeliczeniu na m2 (z uwzględnieniem wszelkich kosztów: w szczególności robocizny i kosztów wszystkich wymaganych materiałów (kleje, materiały pomocnicze, itp., z zastrzeżeniem, że koszty wykończenia krawędzi listwami PCV i wykonanie cokolików zostaną podane osobno w przeliczeniu na metr bieżący (nie są wliczane do ceny za m2!)).
Ze względu na możliwość powtarzalności zamówienia prosimy, aby złożona oferta cenowa obowiązywała do dnia 31.12.2013 r.
Osoba do kontaktu: Mariusz Fedoruk, tel. 74 646 25 76
Oferty można składać w terminie do dnia 27.06.2013 r. w formie:
a) pisemnej w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT”, ul. Uczniowska 21, pok. 130 (budynek Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu!) lub
b) w formie elektronicznej: należy zeskanować podpisaną wersję pisemną oferty, a następnie przesłać skan na adres email: mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.