Data rozpoczęcia: 2013-05-01 Data zakończenia:2013-05-10

„INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów kontroli stanu technicznego separatorów dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1, wg następujących wytycznych:

1. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 10.05.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306), bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: henryk.pietron@ipdevelopment.pl.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów:

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

  1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 6 341,66 m²,

– separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SKG2BP 30;

Świdnica, ul. Towarowa 30

1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 5 191,09 m².

– betonowy separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURATOR typ SEPURATOR 2000 10/100-1-2,0

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 2 890,00 m²

betonowy separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SKBP 10/100

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie przeglądów separatorów ropopochodnych służących ochronie środowiska na niżej wymienionych obiektach:

1. Wałbrzych ul. Uczniowska 34 – hala produkcyjno-magazynowa;

2. Świdnica ul. Towarowa 30 – hala produkcyjno-magazynowa;

3. Dzierżoniów ul. Strefowa 15-17 – hala produkcyjno-magazynowa;

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuję, iż na podstawie przeprowadzonego porównania wybrano ofertę, która jest najkorzystniejsza pod względem cenowym tj.:

Biuro Doradztwa i Usług Inwestycyjnych

M. Anioł, G. Bzodek, T. Kuliński

ul. Moniuszki 45

58-300 Wałbrzych

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.