Data rozpoczęcia: 2013-07-18 Data zakończenia:2013-07-26

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na sporządzenie oferty na wykończenie pomieszczeń biurowych z częścią socjalną w biurowcu przylegającym do hali produkcyjno-magazynowej położonej przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Oferta winna być sporządzona na wykończenie pomieszczeń w standardzie średnim wg poniższych wytycznych.

  1. Charakterystyka pomieszczeń:
  • Całkowita powierzchnia pomieszczeń wynosi 155,23 m², w tym:

o Część biurowa: 142,43 m²

o Część socjalna: 12,80 m²

  • Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego: 2,50 m
  1. Zakres prac do wykonania:

Wariant I:

    1. Pomieszczenia biurowe:

i. Montaż i demontaż systemowych szklanych ścianek działowych oraz drzwi szklanych zgodnie z załącznikiem nr 1a – część prac została już wykonana, m.in. zamontowane są dolne szyny do montażu ścianek działowych;

ii. Montaż ścianek działowych w systemie GK – zgodnie z załącznikiem nr 1a;

iii. Montaż drzwi wraz z ościeżnicą.

iv. Wyłożenie posadzki wykładziną dywanową – wykładzina, w panelach o wielkości 50 cm x 50 cm;

v. Zakończenie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, tj. biegnącego w suficie oświetlenia – montaż ok. 26 punktów oświetleniowych;

vi. Uzupełnienie brakujących płyt sufitu podwieszanego;

vii. Zaślepienie istniejących wyprowadzeń instalacji wod.-kan. – zgodnie z załącznikiem 1a;

viii. Pomalowanie ścian farbą lateksową.

    1. Pomieszczenia socjalne:

i. Zakończenie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, tj. biegnącego w suficie oświetlenia – montaż ok. 6 punktów oświetleniowych;

ii. Demontaż istniejącej ściany systemowej – zgodnie z załącznikiem 1b;

iii. Pomalowanie sufitów farbą lateksową wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków;

iv. Demontaż istniejącej miski ustępowej wraz z zaślepieniem instalacji – zgodnie z załącznikiem 1b.

Wariant I:

a. Pomieszczenia biurowe:

i. Montaż i demontaż systemowych szklanych ścianek działowych oraz drzwi szklanych zgodnie z załącznikiem nr 2a – część prac została już wykonana, m.in. zamontowane są dolne szyny do montażu ścianek działowych;

ii. Montaż ścianek działowych w systemie GK – zgodnie z załącznikiem nr 2a;

iii. Montaż drzwi wraz z ościeżnicą.

iv. Wyłożenie posadzki wykładziną dywanową – wykładzina, w panelach o wielkości 50 cm x 50 cm;

v. Zakończenie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, tj. biegnącego w suficie oświetlenia – montaż ok. 26 punktów oświetleniowych;

vi. Uzupełnienie brakujących płyt sufitu podwieszanego;

vii. Zaślepienie istniejących wyprowadzeń instalacji wod.-kan. – zgodnie z załącznikiem 2a;

viii. Pomalowanie ścian farbą lateksową.

b. Pomieszczenia socjalne:

i. Zakończenie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, tj. biegnącego w suficie oświetlenia – montaż ok. 6 punktów oświetleniowych;

ii. Demontaż istniejącej ściany systemowej – zgodnie z załącznikiem 2b;

iii. Pomalowanie sufitów farbą lateksową wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków;

iv. Demontaż istniejącej miski ustępowej wraz z zaślepieniem instalacji – zgodnie z załącznikiem 2b.

Z uwagi na fakt, iż część prac została już wykonana, a na stanie znajduje się część materiałów potrzebnych do wykonania prac, przed złożeniem oferty zainteresowani zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej w/w pomieszczeń.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji i umówienia się na spotkanie celem dokonania wizji, uprzejmie prosimy o kontakt z:

3. Składanie ofert

Oferta powinna zawierać takie informacje jak m.in. szczegółowy koszt wykonania wszystkich prac, termin ich realizacji oraz oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej.

Spółka zobowiązuje się do dokonania we własnym zakresie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania w/w prac, niemniej jednak do oferty należy dołączyć wykaz materiałów niezbędnych do ich wykonania oraz szacunkowy koszt ich zakupu.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 26.07.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie naszej Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl (wymagany jest skan podpisanej oferty).

  Załączniki
 

załącznik 1a i 1b (plik .pdf)

 

 

załącznik 2a i 2b (plik .pdf)