Data rozpoczęcia: 2012-03-12 Data zakończenia:2012-03-19

W związku z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego (budynek administracyjno-socjalny) oraz przygotowanie i dostosowanie obiektów do potrzeb najemców, uprzejmie zapraszamy Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie niżej wymienionych prac:

a) Wyrównanie posadzek poprzez wykonanie warstwy wyrównującej, która pozwoli na położenie okładzin zewnętrznych (np. paneli, wykładziny PCV, itp.)

Dodatkowe informacje:

– w chwili remontu budynku administracyjno-socjalnego zgodnie z projektem wykonano wyburzenia starych ścian działowych i stworzono tzw. open spece, które w chwili obecnej mają różne poziomy wysokości posadzki,

– powierzchnia powstałych open spece -ów wynosi od około 100 m2 do 150 m2

– zapraszamy na wizję lokalną w dniach od 13.03.2012 r. do 16.03.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Cenę należy podać za 1m2 wyrównania posadzek poprzez wykonanie warstwy wyrównującej, oraz podanie całej kwoty za wykonanie posadzki w jednym segmencie open spece-a.

Ofertę należy przesłać do 19.03.2012 r. do godziny 12.00

Uprzejmie prosimy o przesłanie swojej oferty na adres e-mailowy: dagmara.stepien@ipdevelopment.ploraz ipd@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.