Data rozpoczęcia: 2014-04-18 Data zakończenia:2014-04-25

dotyczy: Przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Nowa Ruda

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 24.2.1. oraz 24.2.3. SIWZ do postępowania przetargowego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.