Data rozpoczęcia: 2014-12-01 Data zakończenia:2014-12-06

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząc postepowanie przetargowe – przetarg nieograniczony, dwustopniowy dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na makroniwelacji części działki gruntu nr 93/21 (obręb Poniatów 8) położonej w Wałbrzychu w rejonie ul. Villardczyków wraz z odwodnieniem i budową zjazdu na przedmiotową nieruchomość, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański z/s w Stanowicach

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański z/s w Stanowicach, która uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański z/s w Stanowicach

95,1

2

Spec Bruk Sp. z o.o. Sp. k z/s w Libiążu

62,1

3

D.K. CONTRACTING S.C. Zofia Urban-Dudek, Przemysław Dudek z/s w Mysłowicach

88,8

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.