Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie

ue
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Efektem realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie” jest oddanie do użytku nowoczesnej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią administracyjno – socjalno – techniczną. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Strefowej. W zakres inwestycji wchodziły budowa jednokondygnacyjnej dwunawowej hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni zabudowy 2098 m2 wraz ze zblokowana dwukondygnacyjna częścią administracyjno – socjalną o powierzchni zabudowy 520 m2 i wolnostojącą jednokondygnacyjną częścią techniczną o powierzchni zabudowy 97 m2.

dzierżoniowski_b

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/