Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy

ue

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Przedmiotem projektu ”Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy” była budowa jednokondygnacyjnej, dwunawowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 4.518 m2 wraz ze zblokowaną dwukondygnacyjną częścią administracyjno-socjalną  o pow. użytkowej 502 m2 i wolnostojącą jednokondygnacyjną  częścią techniczną  o powierzchni  użytkowej 148 m2. Ponadto została przygotowana infrastruktura drogowa z placami manewrowymi i parkingami oraz infrastruktura zapewniająca media techniczne.

Zrealizowana inwestycja zlokalizowana jest w Świdnicy przy ul. Towarowej, w granicach Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, w sąsiedztwie hali wybudowanej w 2009 roku hali przemysłowej.

świdnicki_b

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/