Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

ue

Przedmiotem projektu było wybudowanie infrastruktury kubaturowej i towarzyszącej, niezbędnej do dalszego rozwoju Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego (DPP). Powstała infrastruktura jest udostępniona podmiotom gospodarczym, które podejmą decyzję o prowadzeniu działalności w ramach DPP. Przedmiotowa inwestycja została zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Strefowej, na terenie DPP należącym do Beneficjenta. Obszar objęty projektem obejmuje części działek nr 51/5 i 188 o łącznej powierzchni ponad 4,00 ha. Inwestycja została zlokalizowana w jednostce ewidencyjnej Dzierżoniów, w obrębie ewidencyjnym Zachód.

dzierżoniowski

W zakres inwestycji wchodziły: budowa obiektów wraz z instalacjami, w tym: jednokondygnacyjnej hali produkcyjno – magazynowej, dwukondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej części administracyjno – socjalnej zblokowanej z halą, jednokondygnacyjnego, wolnostojącego budynku technicznego. Łączna powierzchnia całkowita tych obiektów: 4803,77m2. Projekt obejmował także: budowę drogi wewnętrznej, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów itp. Wjazd od ul. Strefowej. Hala została wykonana w konstrukcji stalowej. Część administrac.-socjal. i techniczna została wykonana w konstrukcji murowanej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/