Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach

ue

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Projekt pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” miała na celu modernizację i stworzenie infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia działalności Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach. Efektem przeprowadzenia prac inwestycyjnych jest oddanie do użytku nowoczesnej, zmodernizowanej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią administracyjno – socjalną. Został przebudowany istniejący obiekt produkcyjno – magazynowy, o powierzchni zabudowy 7763,40 m2, zblokowany z trzykondygnacyjną częścią administracyjno – socjalną, o powierzchni zabudowy 1428,2 m2. Do budynku został zapewniony funkcjonalny dojazd, a w jego otoczeniu miejsca parkingowe.

świebodzicki_b

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/