Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę

ue

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Zrealizowana inwestycja polegająca na rozbudowie infrastruktury Świdnickiego Parku Przemysłowego (ŚPP) została zlokalizowana w Świdnicy przy ulicy Towarowej, na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego, w obrębie działki o nr: 1656/1.

Przedmiotem projektu pn. „Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę” było stworzenie infrastruktury niezbędnej do rozwoju działalności parku przemysłowego w Świdnicy. Istniejący park został rozbudowany o halę produkcyjno-magazynową wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. W zakres prac weszły następujące kategorie: zagospodarowanie terenu, budowa obiektów, instalacje. Podczas realizacji projektu był sprawowany nadzór inwestorski.

świdnicki

Hala produkcyjno-magazynowa jest obiektem jednokondygnacyjnym, wykonanym w konstrukcji stalowej , z lekkimi ścianami osłonowymi i lekkim dachem. Budynek administracyjno – socjalny jest dwukondygnacyjnym obiektem połączonym z halą produkcyjno-magazynową. Budynek wykonany w konstrukcji murowanej z betonowym stropem. Budynek techniczny to jednokondygnacyjny obiekt, który jest połączony halą produkcyjno-magazynową. Wykonany w konstrukcji murowanej.

Uzyskane zostały Produkty: Powierzchnia wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu: 5141,64 m2; Długość wybudowanych / zmodernizowanych dróg wewnętrznych w ramach Instytucji Otoczenia Biznesu: 291 mb.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/