loga-ue

Spółka z sukcesem realizuje projekty, które są wspierane z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dotychczas zostały zrealizowane następujące projekty:

Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”)”

Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”

  • Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie

(RPDS.01.04.00-02-007/10)

  • Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy

(RPDS.01.04.00-02-010/10)

  • Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach

(RPDS.01.04.00-02-009/10)

  • Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę (01.04.00-02-018/12)
  • Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę (01.04.00-02-016/12)
  • Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I (01.04.00-02-019/10)

Działanie 1.2: „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”

  • Wprowadzenie do oferty „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej, świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP

(RPDS.01.02.00-02-009/10)

 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/