Data rozpoczęcia: 2011-01-27 Data zakończenia:2011-02-10

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, który obejmuje:

1)      przygotowaniu projektu niwelacji terenu,

2)      wykonaniu robót ziemnych na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez IPD projektu

na terenie położonym przy ul. Orkana/Sosnowa w Wałbrzychu.

Prace do wykonania to m.in.: wyprofilowanie/ukształtowanie terenu w celu poprawy możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu, przygotowanie niwelacji (minimalizacja różnic wysokościowych działki i drogi – wjazdy), przygotowanie terenu, aby spełniał parametry umożliwiające budowę budynków dwukondygnacyjnych oraz innych obiektów gospodarczych, uporządkowanie cieków wodnych tj.: wykonanie drenażu, rowów celem zagospodarowania spływającej wody opadowej z terenów położonych wyżej.

 

Przedmiotowy teren obejmuje około 2,5 hektara (mapa terenu jest umieszczona na stronie www.ipdevelopment.pl w zakładce przetargi).

 

Ofertę proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: dagmara.stepien@ipdevelopment.pl lub złożyć w sekretariacie firmy przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu.

Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Pani Dagmara Stępień lub Pan Mariusz Fedoruk pod nr tel. 074/646 25 76.

Proszę o przesłanie ofert do 10.02.2011 r. do godz. 14.00

 

W ofercie prosimy o przedstawienie cen jednostkowych na wykonanie poszczególnych zakresów Przedmiotu Zamówienia.

 

Teren przeznaczony pod niwelację (kliknij, aby powiększyć)

Teren pod niwelację

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.