Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 09.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”
Data publikacji: 04.04.2018

Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na „Dostawę i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 27.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 15.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 05.02.2018

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 02.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na obiekcie będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.
Data publikacji: 15.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów.
Data publikacji: 10.01.2018

Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych  , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 08.01.2018