Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 30.11.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektów zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A i F.”
Data publikacji: 22.11.2018

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Rozbudowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 07.11.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”
Data publikacji: 11.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”
Data publikacji: 11.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie czterech szt. drzew na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie.”
Data publikacji: 05.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w budynku G zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 24.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.
Data publikacji: 24.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”.
Data publikacji: 20.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 17.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 05.09.2018

Pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap II.”
Data publikacji: 21.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 17.08.2018

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji hydrantowej do celów przeciwpożarowych, wraz z odcinkiem zewnętrznym i wpięciem do wodociągu, dla Hali A zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 06.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A.”
Data publikacji: 01.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej hali G położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”
Data publikacji: 27.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 27.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Rozbiórka budowli murowanej i bloków betonowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.”
Data publikacji: 23.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Uporządkowanie terenu zlokalizowanego w Świebodzicach przy Kasztanowej na działkach gruntu 751/6, 751/11 obręb 3 Śródmieście”
Data publikacji: 18.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem biurowo – socjalnym hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 18.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż drabin pionowych włazowych na dachy obiektów zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 13.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 13.07.2018

Zapytanie ofertowe na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.
Data publikacji: 11.07.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie pn:. ,,Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (Inkubator Przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej”
Data publikacji: 20.06.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 09.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”
Data publikacji: 04.04.2018

Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na „Dostawę i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 27.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 15.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 05.02.2018

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 02.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na obiekcie będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.
Data publikacji: 15.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów.
Data publikacji: 10.01.2018

Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych  , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 08.01.2018