Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania
Data zakończenia: 15.02.2018 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1372/3 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 30.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1377/1 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 18.09.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ; Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/21, o powierzchni 0,0873 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

II Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ sprzedaży działki gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym wraz o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 03.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/23, o powierzchni 0,0669 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 07.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2  położonej w Świdnicy, Obręb Zawiszów dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00074566/0, stanowiącej własność Spółki.
Data zakończenia: 31.07.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych: 1/ działki gruntu nr 1377/1, o powierzchni 33.121 m2; 2/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2; 3/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2, położonych w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, woj. Dolnośląskie

Informacja o zakończeniu postępowania
Data zakończenia: 24.07.2017 r.