Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 23.11.2018

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
Data publikacji: 22.11.2018

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony  dotyczący sprzedaży nieruchomości- Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2  położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data zakończenia: 16.10.2018 r.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony  dotyczący sprzedaży nieruchomości- Niezabudowana działka gruntu nr 361/2 o powierzchni 1169 m2  położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7  
Data zakończenia: 16.10.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – niezabudowana działka gruntu nr 1377/3, o powierzchni 7 000 m2 położona w Dzierżoniowie, obręb nr 0003 Dolny
Data zakończenia: 25.06.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, gruntu nr 39/8, o powierzchni 33.199 m2, położona w Dzierżoniowie
Data zakończenia: 21.06.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.  
Data zakończenia: 25.05.2018 r.

Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania
Data zakończenia: 15.02.2018 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1372/3 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 30.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1377/1 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 18.09.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ; Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/21, o powierzchni 0,0873 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

II Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ sprzedaży działki gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym wraz o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 03.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/23, o powierzchni 0,0669 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 07.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2  położonej w Świdnicy, Obręb Zawiszów dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00074566/0, stanowiącej własność Spółki.
Data zakończenia: 31.07.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych: 1/ działki gruntu nr 1377/1, o powierzchni 33.121 m2; 2/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2; 3/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2, położonych w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, woj. Dolnośląskie

Informacja o zakończeniu postępowania
Data zakończenia: 24.07.2017 r.