Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 384 o powierzchni 1128 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 26.08.2020

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 26.08.2020

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 10.07.2020

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 384 o powierzchni 1128 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 10.07.2020

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 27.05.2020

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – Niezabudowana działka gruntu nr 360/96 o powierzchni 1189 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 10.03.2020

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym położona w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.
Data publikacji: 10.02.2020

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy
Data publikacji: 29.01.2020

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy, oznaczonego numerem 3 (trzy)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki + WC, kuchni, dwóch (2) pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha położonej w Świdnicy, obręb 0002 Zawiszów, dla której to nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1S/00074120/2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).
Data publikacji: 21.11.2019

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym położona w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie
Data publikacji: 14.11.2019

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 13.11.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 1 i miejsca postojowego nr „24” o powierzchni użytkowej 13,77 m2 oraz współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego.
Data publikacji: 25.10.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 21.10.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości:Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 11.10.2019

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (hala produkcyjno-magazynowa) przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu, w trybie II (drugiego) pisemnego przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 26.09.2019

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 371 o powierzchni 1166 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 18.09.2019

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 368 o powierzchni 1263 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 18.09.2019

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 18.09.2019

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 13.09.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 360/96 o powierzchni 1189 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 13.09.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 372 o powierzchni 1114 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 13.09.2019

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 360/90 o powierzchni 1343 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data publikacji: 13.09.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 373 o powierzchni 1157 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość)
Data publikacji: 26.08.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowej zlokalizowanej w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2.
Data publikacji: 05.06.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24 na III piętrze budynku wielokondygnacyjnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, składającego się z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, kuchni, salonu, 2 pokoi, komunikacji, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2
Data publikacji: 09.05.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 06.05.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ulicy Orkana 23A oraz miejsca postojowego nr 34
Data publikacji: 18.04.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości miejsca postojowego o numerze 29 zlokalizowanego na terenie garażu wielostanowiskowego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.
Data publikacji: 06.03.2019

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie I (pierwszego) pisemnego przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 21.01.2019

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 23.11.2018

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
Data publikacji: 22.11.2018

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony  dotyczący sprzedaży nieruchomości- Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2  położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data zakończenia: 16.10.2018 r.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony  dotyczący sprzedaży nieruchomości- Niezabudowana działka gruntu nr 361/2 o powierzchni 1169 m2  położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7
Data zakończenia: 16.10.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – niezabudowana działka gruntu nr 1377/3, o powierzchni 7 000 m2 położona w Dzierżoniowie, obręb nr 0003 Dolny
Data zakończenia: 25.06.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, gruntu nr 39/8, o powierzchni 33.199 m2, położona w Dzierżoniowie
Data zakończenia: 21.06.2018 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.
Data zakończenia: 25.05.2018 r.

Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania
Data zakończenia: 15.02.2018 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1372/3 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 30.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działka gruntu nr 1377/1 położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 18.09.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ; Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/21, o powierzchni 0,0873 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 04.08.2017 r.

II Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ sprzedaży działki gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym wraz o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 03.08.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/23, o powierzchni 0,0669 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie
Data zakończenia: 07.08.2017 r.

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2  położonej w Świdnicy, Obręb Zawiszów dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00074566/0, stanowiącej własność Spółki.
Data zakończenia: 31.07.2017 r.

I Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych: 1/ działki gruntu nr 1377/1, o powierzchni 33.121 m2; 2/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2; 3/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2, położonych w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, woj. Dolnośląskie

Informacja o zakończeniu postępowania
Data zakończenia: 24.07.2017 r.